You are here:

Rura kominowa

Konstruujesz kominek? Zatroszcz się o stosowny wkład kominowy
W instalacjach grzewczych kominy odgrywają niezwykle istotną rolę będąc elementem, odprowadzającym z kotłów oswobadzane w procesie spalania drzewa, oleju opałowego lub gazu kwasy, sole inne żrące materiały. Obciążenia napływające na kominy w związku z ich rolą w systemach grzewczych są niezwykle duże. W takich sprawach najlepszym rozwiązaniem kłopotów, umożliwiającym powiększenie witalności komina jest zastosowanie godziwego wkładu kominowego. Wybór wkładu kominowego uzależniony jest od zakresu samej instalacji oraz rodzaju spalanego w kotłach surowca – wypróbuj Kominy wentylacyjne. Przykładowo zastosowanie drzewa, jako materiału opałowego jednoznacznie daje do wydedukowania, że najlepszym z możliwych rozwiązań jest funkcja wkładu kominowego odpornego na obszerne temperatury. Kiedy przy spalaniu uwalniane są silnie żrące substancje, wtenczas powinny być wykorzystywane kwasoodporne wkłady kominowe. To właśnie dzięki swej elastyczność oraz kielichowym spojeniom poszczególnych elementów wykonanych ze specjalnej, kwasoodpornej stali, z powodzeniem można je wykorzystywać w wypadku krzywych oraz starych kominów.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top