You are here:

Diagnoza psychologiczna

Pomoc psychologa w myśl terapii systemowej
Pomoc psychologa w nurcie terapii systemowej realizowana jest w gabinecie psycholog Agaty Poręby – Chabros w Lublinie. Pacjenci pojawiający się w gabinecie lubelskiej psycholog w pierwszej kolejności mogą korzystać z diagnozy psychologicznej, jaka obejmuje: zdiagnozowanie sprawności intelektualnej, diagnostyki osobowości albo zdiagnozowanie zaburzenia. Jest to zależne od tego, czego wymaga określony przypadek. Wszystkie diagnozy wykonywane są na równi dla dzieci, nastolatków, jak i dla osób dojrzałych. Jeżeli pacjent życzy sobie, to diagnoza może być zaprezentowana w formie pisemnej, dla kolejnych konsultacji lub, dla potrzeb konkretnej instytucji. Pomoc taka jak psychoterapia zrealizowana jest na podstawie indywidualnego podejścia. W trakcie psychoterapii pacjenci mogą określić z pomocą psychoterapeutki, jakiej zmiany oczekują w życiu i jak mogą to w trakcie terapii uzyskać. Psychoterapia może zostać skierowana do jednego pacjenta, do pary lub do rodziny.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top